Historie

SCHAESBERG – Sacramentsdag 1862. Op verzoek van kapelaan Peter Römkens begeleidt in het dorp Scheijdt (nu Schaesberg) een groepje blaasmuzikanten de jaarlijkse processie. Deze processie vormt de basis van onze Koninklijke Fanfare Aloysiana. In 2012 vierde de oudste muziekvereniging van Landgraaf haar 150-jarig jubileum.

 
Onze Schaesbergse fanfare schreef in 2012 anderhalve eeuw muziekgeschiedenis en wij wilden dit bijzondere jubileum niet ongemerkt voorbij laten gaan. Gedurende het hele jaar 2012 waren er activiteiten om dit feest te vieren. Het jubileumjaar werd op 1 januari feestelijk geopend met een muzikale omlijsting van de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Landgraaf.
Dit optreden gold als een symbolische aankondiging voor heel Landgraaf dat 2012 een muzikaal feestjaar zou worden met bijzondere publieksactiviteiten als een jeugdplay-in, streetparade en feestavond met reünie. Tussendoor waren er nog tal van kleinere optredens, waarbij onze Aloysiana zich presenteerde. Uiteraard begeleidde de fanfare in juni ook weer de sacramentsprocessie, dé aanleiding voor haar oprichting anderhalve eeuw geleden.
 
 
 
150 jaar Mens & Muziek
Het was niet alleen kapelaan Römkens die in 1862 de aanzet gaf om tot een fanfare te komen. Ook rijksgraaf Rudolph von Schaesberg leverde destijds een belangrijke bijdrage aan de oprichting van de muziekvereniging in ‘zijn’ dorp. Met financiële steun van de graaf konden namelijk de eerste instrumenten worden aangeschaft. Ook schonk hij in 1866 het eerste vaandel voor de fanfare. Dit kostbare doek is nog steeds in bezit van Aloysiana, evenals een handgeschreven brief van de graaf.
In de loop van haar 150-jarig bestaan heeft de Schaesbergse fanfare vele hoogte- en ook enkele dieptepunten gekend. Het absolute hoogtepunt was ongetwijfeld de toekenning van het predikaat ‘Koninklijke’ door Koningin Juliana bij het 100-jarig bestaan in 1962. Een ander hoogtepunt was de promotie naar de superieure afdeling en het behalen van het landskampioenschap in 1977. Tot de dieptepunten mag de opsplitsing van de fanfare in twee korpsen worden gerekend, die zich in 1901 voordeed. In 1912 kwam het gelukkig weer tot een fusie tussen beide fanfares.
Historische feiten als deze werden opgetekend in de publicatie ‘Aloysiana. 150 jaar mens & muziek’: een full colour magazine dat bij gelegenheid van het bijzondere jubileum van de fanfare werd uitgegeven en waarin de geschiedenis van onze Aloysiana is beschreven. Ook was gedurende het feestjaar er een fototentoonstelling te zien die die historie beeldend verwoordde.
 
50 jaar drumband
In 2012 vierde onze Aloysiana nog een tweede jubileum. Het was namelijk 50 jaar geleden dat de drumband van de fanfare werd opgericht. Dit was bij het 100-jarig bestaan in 1962 een van de geschenken van de Schaesbersge bevolking aan Aloysiana. De drumband bestaat nog steeds en twee leden van het eerste uur zijn zelfs nog als muzikant actief.
 
 
De Koninklijke Fanfare Aloysiana bestond in 2012 uit ruim honderd leden, verdeeld over jeugdorkest, drumband en fanfareorkest. Naast het bestuur, actief damescomité en een groep ereleden zorde ook de steunstichting Cent Amis voor financiële ondersteuning. In het kader van het 150-jarig jubileum werd tevens een Comité d’Honneur opgericht onder voorzitterschap van burgemeester Vlecken van Landgraaf.