Vrienden van Aloysiana | Leden van de Cent Amis

De Koninklijke Fanfare Aloysiana (KFA) is een begrip in Schaesberg, Landgraaf en de regio.

Sinds de oprichting in 1862 luisteren onze muzikanten kerkelijke en profane gebeurtenissen op in de Schaesbergse parochie van de Heilige Petrus en Paulus en later ook van de Heilige Familie. In 2012 bestond de KFA 150 jaar en maakten onze muzikanten met plezier muziek in ons fanfareorkest, jeugdorkest en onze drumband. Zij presenteren zich regelmatig via concerten, rondgangen en optredens.

Door onder meer individualisering en vergrijzing is het aantal leden van de KFA de afgelopen jaren afgenomen. Het moge duidelijk zijn dat het in stand houden van de KFA veel moeite en geld kost.

Sinds 1992 kent de KFA de Stichting Cent Amis, waarin een aantal mensen die de KFA een warm hart toedragen zijn samengebracht. De leden van de vriendenclub betalen jaarlijks minimaal € 50,-. Leden van de Cent Amis worden uitgenodigd voor bijeenkomsten en uitvoeringen van de KFA. De Cent Amis helpt de KFA met geldelijke steun bij de opleiding, de muzikale leiding, de noodzakelijke vervanging en het onderhoud van instrumenten, de uitvoeringen en andere activiteiten die voor het voortbestaan van belang zijn.

Doordat de subsidie van de gemeente jaar op jaar afneemt, zijn wij voortdurend op zoek naar nieuwe vrienden.  Als ook u onze KFA een warm hart toedraagt en een actieve muziekvereniging waardeert, meldt u dan aan bij de penningmeester van de Cent Amis, Winand van de Gaar via e-mailadres: whgvandegaar@home.nl

Als bestuur van de Cent Amis wensen wij u als nieuwe donateur een hartelijk welkom toe.

Robbert Meijers, voorzitter
Karin Bemelmans, secretaris
Winand van de Gaar, penningmeester